Hrvatska komora medicinskih sestara donirala gotovo milijun i pol kuna svojoj zakladi i odmah ju ugasila

BORBA PSIHOLOŠKOG PROLJEĆA SE NASTAVLJA!

Hrvatska komora medicinskih sestara donirala gotovo milijun i pol kuna svojoj zakladi i odmah ju ugasila

Hrvatska komora medicinskih sestara donirala je tijekom 2018. godine 1,4 milijuna kuna zakladi koju je sama osnovala. Nažalost, s obzirom na činjenice da je Zaklada ugašena ubrzo nakon što je podijelila taj novac te da je Upravni odbor Zaklade na sjednicama održanim 2017. i 2018. godine donio Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu pomoći i potpora iz sredstava Zaklade, u kojemu je propisano da su  „Članovi Upravnog odbora dužni sve informacije koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti čuvati  kao  tajnu  te  ih  ne  smiju  iznositi  niti  na  bilo  koji  način  učiniti  dostupnim  trećim osobama“, nismo u mogućnosti ishoditi popis primatelja i iznosa donacija Zaklade HKMS-a, u priopćenju kažu aktivisti Psihološkog proljeća.

Oni su, naime, 29. kolovoza 2019. godine, od svih pet strukovnih komora s prošlogodišnjim prihodima većim od 10 milijuna kuna, zatražili dostavu specifikacija o rashodima za donacije u 2018. godini, popis 10 osoba kojima je u kumulativu isplaćen najveći novčani iznos tijekom 2018. godine te popis osoba kojima su isplaćena sredstva sa stavke „intelektualne i osobne usluge“.

(HOK) i (HKIG) dostavile su tražene podatke, dok je Hrvatska liječnička komora (HLK) rješenjem odbila zahtjev za pristup informacijama po svim točkama. Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM) i Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) dostavile su informacije o donacijama, ali ne i ostale podatke. Slijedom navedenoga, podnesene su tri žalbe: Ivica Milanja protiv HLK-a, Nataša Ivanković protiv HKDM-a, a Domagoj Švegar protiv HKMS-a. Jedna od njih već je riješena, stoji u priopćenju.

Psihološko proljeće nastavlja nizati pobjede protiv komora, tako je primjerice i sa Hrvatskom komorom primalja.

Kad im je Hrvatska komora primalja odlučila uskratiti informacije, to nije zaustavilo Psihološko proljeće, te su se 24. rujna 2019. godine žalili Povjereniku za informiranje, koji im je dostavio rješenje povodom te žalbe. Tijekom razmatranja spisa predmeta, žalbenih navoda, te obavijesti Hrvatske komore primalja od 9. listopada 2019. godine, Povjerenik za informiranje je zaključio da zahtjev žalitelja nije riješen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, da razlozi za nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama nisu opravdani te da je naša žalba osnovana.

Nastavljaju svoju borbu, te uskoro najavljuju i nove poteze.

Izvor: Psihološko Proljeće

Facebook komentari

1 Trackback / Pingback

  1. Hrvatska sestrinska komora izgubila još jednu bitku protiv Psihološkog Proljeća – MedicinskaSestra.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*