Psihološko proljeće bliže pobjedi protiv Sestrinske komore

PSIHOLOŠKO PROLJEĆE ODLUČNO ZA ISTINU!

Psihološko proljeće bliže pobjedi protiv Sestrinske komore
Psihološko proljeće bliže pobjedi protiv Sestrinske komore

Psihološko proljeće podnijelo je žalbu protiv Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), koja im je odbila dati tražene podatke, a na koja imaju pravo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

ŽALBA PSIHOLOŠKOG PROLJEĆA PROTIV KOMORE MEDICINSKIH SESTARA JE OSNOVANA!

Troje aktivista Psihološkog proljeća je 29. kolovoza 2019. godine, od svih 5 strukovnih komora s prošlogodišnjim prihodima većim od 10 milijuna kuna, zatražilo dostavu specifikacija o rashodima za donacije u 2018. godini, popis 10 osoba kojima je u kumulativu isplaćen najveći novčani iznos tijekom 2018. godine te popis osoba kojima su isplaćena sredstva sa stavke „intelektualne i osobne usluge“.

Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) dostavila je informacije o donacijama, ali ne i ostale podatke. Slijedom navedenoga, Domagoj Švegar podnio je žalbu protiv HKMS-a.

RJEŠENJE POVODOM ŽALBE HKMS-a 

Povodom žalbe protiv HKMS-a, Povjerenik za informiranje donio je rješenje 6. studenog 2019. godine. HKMS je u svoju obranu navela da je u zakonskom roku odgovorila na zahtjev podnositelja te da kao prvostupanjsko tijelo nije donijela rješenje, slijedom čega je, pozivajući se na presudu Visokog upravnog suda RH iz 2018. godine, zaključila da žalitelj nije imao pravu podnijeti žalbu, već je trebao podnijeti zahtjev za dopunu i ispravak informacije, što je propustio napraviti. Povjerenik za informiranje je međutim zaključio da HKMS nije riješila zahtjev žalitelja sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, da razlozi za nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama nisu opravdani te da je naša žalba osnovana. U obrazloženju rješenja, Povjerenik također navodi da nije jasno zašto nas HKMS prethodno upućuje na Ministarstvo financija, obzirom da nije razvidno na koji način bi obraćanje tom tijelu dovelo do traženih informacija. Slijedom navedenoga, Povjerenik je HKMS-u naložio da u roku 8 dana naš zahtjev za pristup informacijama riješi sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Protiv navedenog rješenja HKMS nema pravo žalbe, već samo pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom RH, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Mišljenja smo da HKMS nema razloga opterećivati Visoki upravni sud, Zakon je jasan, podatke nam moraju dostaviti.

Žalba protiv rješenja kojim HKMS odbija dati informacije Psihološkom proljeću pozivajući se na optužbe za nasilje još u tijeku

Žalba protiv rješenja kojim je HKMS koordinatoru Psihološkog proljeća odbila dostaviti informacija o plaći i troškovima svoje bivše predsjednice, uz obrazloženje da te informacije podnositelj ne bi koristio u znanstvene, istraživačke niti statističke svrhe, već za izvrgavanje komora i njihovih čelnika bezrazložnom medijskom linču, javnom sramoćenju i omalovažavanju, pozivima na nasilje i govor mržnje, još uvijek je u postupanju drugostupanjskog tijela.

DONACIJE KOJE JE HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA DALA U 2018.

HKMS je u 2018. g. uprihodila 13.648.141,00 kn, a od toga na donacije utrošila 1.449.000,00 kuna:
1. Zaklada medicinskih sestara Hrvatske komore medicinskih sestara – 1.434.000,00 kuna
2. Opća županijska bolnica Vukovar – 10.000,00 kuna
3. Zadarsko bijelo srce – 5.000,00 kuna

ENIGMA ZAKLADE MEDICINSKIH SESTARA HKMS-a

Hrvatska komora medicinskih sestara donirala je tijekom 2018. godine 1.434.000,00 kuna zakladi koju je sama osnovala. Nažalost, S obzirom na činjenice da je Zaklada ugašena ubrzo nakon što je podijelila taj novac te da je Upravni odbor Zaklade na sjednicama održanim 2017. i 2018. godine donio Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu pomoći i potpora iz sredstava Zaklade, u kojemu je propisano „Članovi Upravnog odbora dužni su sve informacije koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti čuvati kao tajnu te ih ne smiju iznositi niti na bilo koji način učiniti dostupnim trećim osobama.“, nismo u mogućnosti ishoditi popis primatelja i iznosa donacija Zaklade HKMS-a.

Facebook komentari