Nezadovoljne medicinske sestre pripremaju Ustavnu tužbu protiv vlastite Komore

Nezadovoljne medicinske sestre pripremaju Ustavnu tužbu protiv vlastite Komore

Nezadovoljne medicinske sestre / tehničari sa radom i prema njihovim riječima represijom od strane Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), odlučile su pokrenuti Ustavnu tužbu protiv Hrvatske komore medicinskih sestara i općenito obveznog članstva u organizaciji koja svojim djelovanjem nije napravila ništa, prema njihovim riječima, za obranu vlastitih članova i staleža općenito.

Naime, prema informacijama dostupnim našem uredništvu, grupa od 20-tak medicinskih sestara koje su otišle u inozemstvo, odlučile su poduzeti radnje u smjeru pokretanja pravnog postupka protiv Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), i općenito zakonskih odredbi o obveznom članstvu u Komorama.

Sestrinska komora je leglo interesnih skupina

Nemoguće je nabrojati što sve medicinske sestre – medicinski tehničari zamjeraju vlastitoj Komori. Od nebrige za članove, nikakve informiranosti članstva, tajne i previsoke plaće funkcionera i zaposlenika, pa sve do vođenja pravnih postupaka protiv samih članova, samo je kap u moru razloga zbog kojih su medicinske sestre iz Hrvatske odlučile da pokrenu ovakav drastičan potez protiv vlastite staleške organizacije.

Ogorčene medicinske sestre nisu više mogle podnositi takav odnos staleške organizacije. Naime, iako je to javnosti manje poznata svar, ali 99% medicinskih sestara nema nikakvu mogućnost niti imaju ikakvog utjecaja da sudjeluju ili biraju Predsjednika ili članove Vijeća HKMS, jer je sve obavijeno ili velom tajni ili prikrivenim načinom poziva i objava natječaja, za koje 99% medicinskih sestra / tehničara nema spoznaje.

Prema navodima nezadovoljnih medicinskih sestara, svi natječaji provode se po namještenom modelu i u obliku poluprokrivenih natječaja i namještenih postupaka izbora, a sve kroz modele poziva i natječaja gdje se koristi supresivni modeli pokornosti i namještanja izbora, navode iz grupe nezadovoljnih sestara. Grupa navodi kako je svima njima dosadilo da jedna interesna skupina odabranih određuje prema vlastitim interesima što je bitno za stalež medicinskih sestara.

Pravnici obećali besplatnu pravnu pomoć sestrama

Da situacija bude još zanimljivija, nekolicina pravnika se javila da pomogne nezadovoljnoj grupi sestara. Jer već neko vrijeme postoji građanska inicijativa “Psihološko Proljeće” koju su pokrenuli nezadovoljni psiholozi sa psihološkom komorom, te koji su uspjeli napraviti više uspjeha u otkrivanju (ne)rada komora u Hrvatskoj, te se javio i nezamjetan broj pravnika koji se slažu da je komorski način reguliranja slobodnih profesija u suprotnosti sa načelima slobode i slobodnog pružanja usluga nezavisnih profesija, a među kojima spada i sestrinstvo kao slobodna profesija.

Facebook komentari

1 Comment

  1. Molim Vas za pojašnjenje s obzirom na naziv HRV.KOMORA MEDICINSKIH SESTARA i na ženski prefiks dali ja moram plačati članarinu .Muško sam i mag zdravstvene njege a ne magistrica sestrinstva ,već mag.med.teh.
    Hvala

1 Trackback / Pingback

  1. Hrvatska sestrinska komora izgubila još jednu bitku protiv Psihološkog Proljeća – MedicinskaSestra.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*