Medicinske sestre se pitaju zašto ih komora ne oslobodi plaćanja članarine kao stomatološka svoje članove

OGORČENI ČLANOVI: SESTRINSKA KOMORA NIŠTA NE ČINI ZA SVOJE ČLANOVE!

Medicinske sestre se pitaju zašto ih komora ne oslobodi plaćanja članarine kao stomatološka svoje članove

Medicinske sestre – medicinski tehničari se pitaju zašto ih Hrvatska komora medicinskih sestara ne oslobodi plaćanja članarine dok traje kriza, kao što je to uradila Hrvatska komora dentalne medicine.

Zaprimili smo upite medicinskih sestara / tehničara koji se pitaju zašto njihova komora, Hrvatska komora medicinkih sestara (HKMS) ne oslobi svoje članove od plaćanja članarine, barem dok traje kriza sa koronavirusom.

Stomatološka komora oslobodila svoje članove za II. kvartal 2020.

Posebno ih čudi što to ne uradi njihova Komora te se pitaju, kako to da to može učiniti Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM), a ne može njihova komora, iako se jako dobro zna da će upravo najveći obol u borbi protiv koronavirusa podnijeti upravo medicinske sestre / tehničari i liječnici koji su na prvoj crti obrane.

Hrvatska komora dentalne medicine donijela je još 19. ožujka odluku kojom sve članove oslobađaju plaćanje članarine za drugi kvartal 2020. godine.

Odluka HKDM o oslobađanju plaćanja članarine svim članovima za II. kvartal 2020. godine
Odluka HKDM o oslobađanju plaćanja članarine svim članovima za II. kvartal 2020. godine

Sestrinska komora još 17. ožujka sestrama zatvorila vrata i pozvala ih na komunikaciju poštom

Dok se stomatološka komora odlučila na ispravan potez sa oslobašanjem članova plaćanja članarine, sestrinska komora je još 17. ožujka obavijestila članstvo da im stranke ne dolaze u ured u Maksimirsku i da svu korespodenciju članovi rade preko pošte, što su neki članovi s pravom ocijenili kao potezom uhljeba koji štite vlastitu sigurnost, od straha da im neka zaražena sestra ne donese virus.

Uz poziv na korespodenciju poštom, HKMS je ponudila i stan u Maksimirskoj na korištenje sestrama (jedan stan, a medicinskih sestara 28 tisuća u aktivnom radu) u slučaju da im netko završi u samoizolaciji.

Nezadovoljstvo članova iz opravdanih razloga godinama

Ovakav apel od članova za oslobađanjem članarine samo je jedan od primjera dugogodišnjeg nezadovoljstva medicinskih sestara – tehničara sa radom njihove staleške organizacije, koju dobar dio medicinskih sestara smatra samo grupom uhljeba od koje nitko nema koristi, a o čemu svjedoče mnoge izjave i poruke kolegica i kolega po društvenim mrežama.

Sumnjivo i netransparetno poslovanje, skrivanje iznosa plaća predsjednika, tajnika i honorara tijela Komore, samo su neki od primjera koji kod članstva izaziva veliko nezadovoljstvo, a na koje već mjesecima upozorava i građanska inicijativa Psihološko proljeće koje još uvijek vode bitku da bih osvaril isvoje pravo na pristup informacijama i pokazali javnosti kolike su plaće u sestrinskoj komori, a što ne znaju ni sami članovi koji istu financiraju.

Facebook komentari

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*