Preko 360.000 medicinskih sestara u Njemačkoj peticijom traže zaštitnu opremu i veće plaće

KONKRETNI ZAHTJEVI UPUĆENI NA MINISTRA ZDRAVSTVA

Preko 360.000 medicinskih sestara u Njemačkoj potpisalo peticiju sa zahtjevima prema ministru zdravstva

Nedostatak i neadekvatna zaštitna oprema u vrijeme krize sa pandemijom koronavirusom, bila je okidač za pokretanje peticije naslovljene na njemačkog ministra zdravstva.

Ogorčene nedovoljnom i neadekvatnom zaštitnom opremom, kao i starim problemom potplaćenosti medicinskih sestara – medicinskih tehničara i njegovatelja u Njemačkoj, medicinske sestre i tehničari pokrenuli su peticiju sa konkretnim zahtjevima prema ministru zdravstva Jensu Spahnu.

Do sada sakupljeno preko 360.000 potpisa

Samo pokretanje peticije odjeknulo je među izmorenim i nezadovoljnim medicinkim sestrama / tehničarima i njegovateljima. Peticija je samo do sada skupila preko 360.000 potpisa na platformi za peticije Change.Org a iz sata u sat taj se broj povećava.

Prvobitni cilj pokretača peticije, 5 kolegica i kolega je bio 300.000 potpisa ali su taj cilj već prešli te sad žele prikupiti 500.000 i više potpisa a sve s ciljem postizanja svojih zahtjeva.

Konkretni zahtjevi upućeni ministru zdravstva

Peticijom se od ministra zdravstva Jensa Spahna traži konkretno djelovanje i ispunjavanje zahtjeva s obzirom na novonastalu situaciju i krizu sa koronavirusa. Zahtjevi su objedinjeni u 5 jasnih i kratkih zahtjeva koji se odnose na osiguravanje adekvatne i dovoljne količine zaštitne opreme za sve zaposlenike.

Traži se osiguravanje adekvatne i ispravne i dovoljne količine osobne zaštitne opreme za sve medicinske sestre / tehničare i druge djelatnike u skrbi. Napominju da ne žele biti topovsko meso u ovoj krizi i da adelvatna zaštita mora biti prioritet, pa makar to značilo i nacionalizaciju kompanija koje proizvode zaštitnu opremu.

Osim adekvatne zaštitne opreme, traže i da se prestane sa provođenjem kontrola od strane agencija u zdravstvu, te da se djelatnici iz tih agencija za kontrolu povuku u direktnu skrb za pružanje skrbi u ovoj krizi.

Naime, u Njemačkoj je značaj broj kontrola u zdravstvu koje provode agencije, te u istima radi određen, ne tako mali broj, upravo medicinskih sestara / tehničara koji provode kontrolu prema kriterijima. Organizatori peticije upozoravaju da daljnje provođenje kontrola za vrijeme trajanja krize sa koronavirusom samo dovodi do opasnosti za širenjem infekcije i dodatnim stresom medicinkim sestrama / tehničarima koje su ionako dovoljno pod stresom i opterećenjem zbog situacije sa sve većim brojem oboljelih od COVID-19.

Financijska pomoć odmah i minimalna bruto plaća 4.000 eur

Peticijom se traži i trenutačna financijska pomoć kroz dodatak na plaći svim kolegicama i kolegama koji se u ovo vrijeme krize nalaze pod većim pritiskom i troškovima, i to posebno onima koji imaju probleme sa smještajem djece dok rade, prekovremenim satima, pojačanog obujma smjena i nemogućnosti adekvatne radne pauze ili odmora izmešu smjena.

Zaključno, kroz peticiju se od ministra zdravstva traži da se ulazna plaća za zanimanje medicinske sestre – medicinskog tehničara podigne na minimum 4.000 EUR bruto iznosa, što s obzirom na dugogodišnju potplaćenost i sve većem pristisku i opterećenosti i bez ove krize sa koronavirusom, smatraju minimumom koji mora biti zadovoljen ukoliko se ne želi da zdravstvena njega i skrb u Njemačkoj ne budu uništeni.

Izvor: Corona-Krise: Gemeinsamer Aufruf von Pflegefachkräften an Jens Spahn!

Facebook komentari

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*